top of page
Keynote: ZieglerGautier

Floor Ziegler en Teun Gautier zijn de oprichters van de StadmakersCooperatie, een netwerk van inmiddels 3.000 maatschappelijke initiatiefnemers. Het betrekken van bewoners bij maatschappelijke vraagstukken, het gebruik maken van de kracht en het vermogen in samenleving is een sleutel in het herstellen van de relatie met de ¨systeemwereld¨. Een wereld van gemeenschappen is ambitie, Floor en Teun zullen spreken over hoe zij denken dat we dit kunnen bereiken

I'm a paragraph. Click 

Keynote: ZieglerGautier

Keynote: ZieglerGautier

Floor Ziegler en Teun Gautier zijn de oprichters van de StadmakersCooperatie, een netwerk van inmiddels 3.000 maatschappelijke initiatiefnemers. Het betrekken van bewoners bij maatschappelijke vraagstukken, het gebruik maken van de kracht en het vermogen in samenleving is een sleutel in het herstellen van de relatie met de ¨systeemwereld¨. Een wereld van gemeenschappen is ambitie, Floor en Teun zullen spreken over hoe zij denken dat we dit kunnen bereiken

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Keynote: ZieglerGautier

Keynote: ZieglerGautier

Floor Ziegler en Teun Gautier zijn de oprichters van de StadmakersCooperatie, een netwerk van inmiddels 3.000 maatschappelijke initiatiefnemers. Het betrekken van bewoners bij maatschappelijke vraagstukken, het gebruik maken van de kracht en het vermogen in samenleving is een sleutel in het herstellen van de relatie met de ¨systeemwereld¨. Een wereld van gemeenschappen is ambitie, Floor en Teun zullen spreken over hoe zij denken dat we dit kunnen bereiken

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Keynote: ZieglerGautier

20190217-130251-Tilburg.JPG

Spoorzone Tilburg bekijken door eigen én andere ogen 

 

Ook in deze editie van Festival Stad gaan we weer op excursie! Loop mee en bekijk het inspirerende decor van de Spoorzone in Tilburg door de ogen van experts op het gebied van ecologie, gezonde stad of nieuwe mobiliteit.

ontwerp-en-externe-veiligheid-01-1024x784.jpeg

Samen een succesvol multimodaal knooppunt realiseren

 

Het bijzondere aan grote gebiedsontwikkelingen rondom stations is dat de mobiliteitsfunctie en de ruimtelijke activiteiten samen het knooppunt vormen en aantrekkelijk maken. Maar het verdelen en inrichten van de schaarse ruimte maakt de ontwikkeling complex en duur. Hoe werken alle partijen van meet af aan samen aan de mooiste en beste knoop? We gaan in gesprek aan de hand van drie actuele praktijkcases.

APPM

20181014_0024.JPG

Gezinnen terugbrengen naar de stad

 

Met de druk op de stad zijn gezinnen vaak degenen die elders een woning gaan zoeken. Gezinnen zijn echter goed voor de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er binnen de stad ruimte blijft voor deze doelgroep en dat er geen tweedeling ontstaat wanneer de middenklasse de stad ontvlucht? En wat hebben (jonge) kinderen nodig in de stad?

Urhahn

hh52b09v3q1p1pptz2ps8yodj9f9fvu.jpeg

Bijdragen aan een klimaatadaptieve stad

 

 Gemeente Rotterdam heeft een programmakader ontwikkeld om de stad klimaatbestendig te maken. Prioriteren en stakeholders aan plekken verbinden zijn hierin centrale thema's. We gaan met ontwerpers aan de slag om na te denken over de leefbaarheid van stad- tot straatniveau aan de hand van Rotterdamse pleinen.

APPM + Gemeente Rotterdam

nieuwbouw-circulair-hof-van-cartesius-bedrijfspanden-utrecht-RHAW-architecture-01.jpg

Maatschappelijke waarde creëren met het Stadsmakersfonds

 

Wat zijn nut en noodzaak van een Stadmakersfonds voor succesvolle gebiedsontwikkeling en hoe is dit op verschillende manieren mogelijk te maken? Het Stadmakersfonds werkt onder andere samen met provincie en gemeente Utrecht, die direct in stadmakers investeren via het fonds. Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er met andere partijen in bestaande structuren?

Stadkwadraat

IMG_9411.JPG

Hardlopen x klimaat: groene verbindingen leggen

 

We moeten wat harder lopen voor toekomstbestendige steden. Letterlijk! Hardlopers leggen vaak niet-vanzelfsprekende verbindingen tussen wijken, parken en het buitengebied. Door deze verbindingen te vergroenen en klimaatadaptief te maken zijn we beter voorbereid op weersextremen én wordt de biodiversiteit verbeterd. We gaan in deze sessie aan de slag met groene verbindingen aan de hand van speciaal ontwikkelde ontwerpprincipes.

Track Landscapes + Gemeente Utrecht + APPM

Boodschappenbezorging ouderen

Een succesvol woonconcept voor vitale ouderen 

 

Fit en vitaal wonen is een innovatieve wijkvoorziening voor eigen regie op benodigde zorg, die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de buurt. Sociale contacten en gezamenlijke activiteiten maken dit woonconcept geschikt voor vitale ouderen, die hiermee kunnen doorstromen in de woningmarkt.

Stadkwadraat + bergunlimited 

20210720_Pay-it-Forward_signing_Midres-1536x1024.jpg

Betaalbaar wonen: Pay it forward

 

Om te zorgen voor die stabiele woningmarkt met betaalbare woningen voor iedereen, hebben ERA Contour en Stadkwadraat Pay it forward bedacht. Een concept waarin we anders kijken naar wonen. Met Pay it forward realiseren we woningen voor een betaalbare prijs en zorgen we ervoor dat deze woningen ook betaalbaar blíjven.

Stadkwadraat + ERA Contour

moederbord Installatie

Aansluiten of aanpassen: energie-infrastructuur in de stad

 

De verdichtingsopgave en de warmte- en mobiliteitstransitie vragen het uiterste van iedere vierkante meter in de stad. Het energienet moet hiervoor dringend versterkt en aangepast worden. Maar hoe ziet het toekomstige energienet eruit? En hoe voorkomen we dat straten en buurten steeds opnieuw moet worden opengebroken? In deze sessie laten we zien welke ruimtelijk-energetische ontwikkelingen op de stad af komen en hoe deze slim te combineren zijn.

Generation Energy + APPM

thuiswerken kat en koffie.jpg

Beter inrichten van onze tijd en ruimte, met corona als versneller

 

Welke blijvende impact heeft corona op onze stedelijke ruimte? Urhahn heeft onderzocht wat het ruimtelijke effect is van thuiswerken en welke kansen zich aandienen om deze gedragsverandering te laten bijdragen aan een betere inrichting van onze woon- en werkgebieden en het verminderen van piekbelasting.

Urhahn

IMG_9268.JPG

Gezonde en veilige straten realiseren met 30 km/u

 

30 km/u in de bebouwde kom maakt de steden veiliger, leefbaarder en gezonder. Denk jij met ons mee over wat de grote steden kunnen doen om 30 km/u als norm op straat en in gedrag te realiseren? En hoe we andere opgaven van de steden – zoals klimaatadaptatie, vergroening, woningbouw en een aantrekkelijk vestigingsklimaat – hieraan kunnen koppelen?

Gemeente Rotterdam + APPM

STAD-FESTIVAL-20200130-151209-B.JPG

Een kijkje nemen in de toekomst van ons vakgebied

 

Big data en nu? Wat is de impact van de deeleconomie? Hoe smart zijn onze smart cities? Nieuwe software voor 3d planologie? Veranderen drones de openbare ruimte? Kom een kijkje nemen in onze innovatiecorner, om op de hoogte te blijven van innovaties in ons vakgebied!

20190217-125036-Tilburg.JPG

Zorgen voor een magische programmamix in steden

 

Door de druk op de woningmarkt is de kwantiteit soms belangrijker dan kwaliteit. Maar een fijne leefomgeving vraagt om een magische mix van maatschappelijke en commerciële voorzieningen en rustige en dynamische plekken. Hoe bieden we genoeg ruimte voor de verschillende gebruikers en bewoners van de stad? Hoe geven we vorm aan toekomstbestendige leefomgevingen? Welke kwaliteiten zijn voor jou belangrijk?

APPM

IMG_6616.jpg

Een ideale wereld met uitsluitend deelmobiliteit?

 

De maatschappij individualiseert terwijl collectieve voorzieningen, waaronder (deel)mobiliteit, in stedelijke gebieden niet meer weg te denken zijn. Op welke manier moet en kan deze nieuwe collectieve samenleving het best worden georganiseerd, hoe ziet deze eruit en wie is hiervoor verantwoordelijk? In deze inspiratiesessie wordt hierover gediscussieerd, aan de hand van de uitkomsten van de monitor Deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling (deelmobiliteitnederland.nl).

Stadkwadraat

20181014_0109.JPG

De mobiliteitstransitie bij gebiedsontwikkeling Haven-Stad

 

De mobiliteitstransitie bij omvangrijke gebiedsontwikkelingen vraagt om een strakke regie van de overheid en tegelijk om het faciliteren van initiatieven uit de markt. Waar ligt de balans? Bij de ontwikkeling van Haven-Stad in Amsterdam wordt op een fundamenteel andere wijze werk gemaakt van mobiliteit en bereikbaarheid. Laat je meenemen in de zoektocht naar oplossingen voor afhankelijkheden en de wisselwerking tussen markt en overheid!

Gemeente Amsterdam + APPM

Almere-strand-20200505-103709.JPG

Klimaatneutraal ontwikkelen zoals in Almere Pampus

 

Een innovatieve methode om klimaatneutraal te ontwikkelen? Urhahn en Sweco hebben voor Almere Pampus een waaier aan woonmilieus opgesteld waarbinnen klimaat- en energiemaatregelen de basis vormen.

Urhahn

IMG_8860 participatie avonden© Fotostudio Wierd.jpg

Digitale participatie op de juiste manier aanpakken 

 

Elke ontwikkeling vraagt om een andere vorm van co-creatie en participatie die aansluit op de behoeften van bewoners, gebruikers en ondernemers van een gebied.  Een pandemie maakt het fysiek ontmoeten van lokale spelers nog lastiger. Hoe bereik je de juiste doelgroep digitaal? We delen onze ervaringen met jullie.

APPM

Schermafbeelding 2021-11-18 om 17.30.08.png

Duurzaam gebieden ontwikkelen in de praktijk 

 

Hoe kun je een duurzaam maatregelenpakket vertalen naar financiële indicatoren, ruimtelijke kaders en overeenkomsten met ontwikkelaars? Klimaatadaptief, energieneutraal en duurzame vormen van mobiliteit worden vaak genoemd in visies en masterplannen. Hoe pas je het toe, wat is haalbaar en hoe maken gemeentes en marktpartijen hier onderling afspraken over? De proces- en gebiedsmanagers van het Entreegebied in Zoetermeer delen hun ervaring.

Gemeente Zoetermeer + APPM

20190419_0310.JPG

Fix the City Mix: borgen van werken bij binnenstedelijke transformatie

 

Gebieden waar werken, wonen en stedelijke voorzieningen samengaan, zijn het meest geliefd. Maar bij de transformatie van binnenstedelijke werkgebieden wint in de praktijk meestal het wonen, waardoor er toch weer monofunctionele gebieden dreigen te ontstaan. Urhahn onderzoekt welke mechanismen in vastgoedontwikkeling functiemenging belemmeren, om bij te dragen aan een meer succesvolle aanpak voor gemengde gebieden. Hoe kan wonen werken versterken?

Urhahn

merwede-kanaalweg-met-M.jpeg

De grootste autovrije wijk van Europa van binnen en buiten bekijken

 

Merwede Utrecht wordt een van de grootste autovrije stadswijken van Europa en krijgt een geheel eigen identiteit: hoogstedelijk en groen met veel aandacht voor de menselijke maat; al deze innovaties stellen de publiek private samenwerking voor veel nieuwe uitdagingen. De gemeentelijk projectleider in gesprek met de vertegenwoordiger van de marktpartijen over de geleerde lessen: 'samen wat moet en zelf wat kan'.

APPM + Tijmen Hamerslag (vertegenwoordiger marktpartijen)

Buitenkansen-HR-foto-11-Maarten-Sprang.jpg

Buitenkansen creëren voor een uitnodigende buitenruimte

 

Tijdens de corona-pandemie is de buitenruimte herontdekt door de stedeling, om te sporten, te spelen en te ontmoeten. Maar door stedelijke verdichting komt deze cruciale ruimte onder druk te staan. Het boek 'Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte' van Urhahn laat zien hoe je de buitenruimte in de stad uitnodigend maakt, aan de hand van concrete voorbeelden uit Apeldoorn en andere Gelderse steden.

Urhahn

bottom of page