top of page
logo-Festival-Stad-2022-zachtgeel.png

Werk jij aan de ontwikkeling van de stad? Wil je ervaringen uitwisselen met vakgenoten, inspiratie opdoen en samen werken aan een toekomstbestendige stad? Dan ben je bij Festival STAD aan het juiste adres!

 

Tijdens Festival STAD #2 duiken we samen de stad in. Verdichting, klimaatadaptatie, de energietransitie en een fijne, veilige en betaalbare stad waar het goed leven is. In de stad komt alles samen: forse opgaven moeten landen in weinig ruimte. Hoe sleutelen we aan stedelijke opgaven? Wat gaat goed, wat kan beter? Waar zien we kansen, en waar moet écht een oplossing voor bedacht worden? Samen gaan we het gesprek aan en op zoek naar oplossingen.
 

Denk en doe jij mee?

 

Wat?                Festival STAD

Voor wie?       Iedereen die werkt aan fijne,

                          toekomstbestendige steden

Wanneer?      Donderdag 21 april 2022,    

                          13:00 - 17:30 uur

Waar?              LocHal (seats2meet), Tilburg

                         (3 minuten lopen vanaf

                          Tilburg Centraal!)

Festival STAD wordt georganiseerd door:

Logo Stadkwadraat wit
Logo MvS.png
logo_appm-01-wit.png
logo-urhahn-stedenbouw-en-strategie-wit.png
Programma

Programma
Tijdens festival STAD #2 bepaal je je eigen programma. Je kunt kiezen uit verschillende workshops, inspiratiesessies, excursies, stadsafari’s en meer. Allemaal gebaseerd op casussen uit de dagelijkse praktijk, en georganiseerd voor en door professionals die dagelijks aan de stad werken. Onderstaand een greep uit het programma, het volledige programma kun je hieronder downloaden! 

Keynote: ZieglerGautier

Floor Ziegler en Teun Gautier zijn de oprichters van de StadmakersCooperatie, een netwerk van inmiddels 3.000 maatschappelijke initiatiefnemers. Het betrekken van bewoners bij maatschappelijke vraagstukken, het gebruik maken van de kracht en het vermogen in samenleving is een sleutel in het herstellen van de relatie met de ¨systeemwereld¨. Een wereld van gemeenschappen is ambitie, Floor en Teun zullen spreken over hoe zij denken dat we dit kunnen bereiken

Keynote: ZieglerGautier

Floor Ziegler + Teun Gautier
Grondbeleid revisited

De uitdaging om de woningmarkt te versnellen en betaalbaar te houden is enorm, maar de overheid is nog op zoek naar haar rol. Alle publieke partijen denken inmiddels na over een actiever grondbeleid en hoe dit er uit moet zien. We nemen je mee door de ontwikkelingen en kansen op het gebied van grondbeleid. De opties voor de inzet van grondbeleid zijn nu nog beperkt. Waar liggen de mogelijkheden? En waar moet de focus in het grondbeleid liggen?

Grondbeleid revisited

Stadkwadraat + APPM
Wie is verantwoordelijk voor onze binnenstad?

Onze binnensteden zijn volop in beweging. Hoe pakken we de opgave waar onze binnensteden voor staan succesvol op? Festival Stad heeft de primeur! BRAND The Urban Agency, Studio Linde en Urhahn ontwikkelden een spel om op de bovenstaande vraag antwoord te geven. Kruip in de huid van een vastgoedeigenaar, ondernemer, bewoner of ambtenaar en bepaal met elkaar welke ingrepen en instrumenten nodig zijn. Lost jouw tafel het dilemma op waar bijna elke binnenstad voor staat?

Wie is verantwoordelijk voor onze binnenstad?

Urhahn + BRAND - the urban agency + Studio Linde
Maatschappelijke voorzieningen die ertoe doen, het kan echt!


Een stad zonder sociaalmaatschappelijke voorzieningen is geen stad. Juist deze voorzieningen maken de stad levendig en bieden kansen voor iedereen. Voorzieningen verbinden de nieuwe gebieden in de stad aan de bestaande stad. Maar hoe realiseer je deze voorzieningen in gebieden die transformeren? Hoe maak je met deze voorzieningen echt het verschil? Wat vraagt dit qua proces en businesscase? Laat je inspireren met voorbeelden uit Tilburg en Amsterdam!

Maatschappelijke voorzieningen die ertoe doen, het kan echt!

Stadkwadraat + APPM + gemeente Amsterdam + gemeente Tilburg
Samen een succesvol multimodaal knooppunt realiseren

Het bijzondere aan grote gebiedsontwikkelingen rondom stations is dat de mobiliteitsfunctie en de ruimtelijke activiteiten samen het knooppunt vormen en aantrekkelijk maken. Maar het verdelen en inrichten van de schaarse ruimte maakt de ontwikkeling complex en duur. Hoe werken alle partijen van meet af aan samen aan de mooiste en beste knoop? We gaan in gesprek aan de hand van actuele praktijkcases.

Samen een succesvol multimodaal knooppunt realiseren

APPM + gemeente Eindhoven + NS Stations
Fix the City Mix: borgen van werken bij binnenstedelijke transformatie


Gebieden waar werken, wonen en stedelijke voorzieningen samengaan, zijn het meest geliefd. Maar bij de transformatie van binnenstedelijke werkgebieden wint in de praktijk meestal het wonen, waardoor er toch weer monofunctionele gebieden dreigen te ontstaan. Waarom is het zo ingewikkeld om gemengde gebieden te realiseren? Tijdens deze werksessie verkennen we een aantal dilemma’s vanuit het perspectief van de ontwerper, ontwikkelaar en planeconoom en gaan we in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen.

Fix the City Mix: borgen van werken bij binnenstedelijke transformatie

Urhahn + Stadkwadraat + De Mannen Van Schuim
Highrise Rocks

Hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Architect Daan Roggeveen onderzoekt met zijn maandelijkse podcast een antwoord op deze vraag. In zijn lezing op Festival Stad neemt hij je mee in de bevindingen van experts zoals Martine Vledder, Bas van Dam, architecten Do Janne Vermeulen en Caro van de Venne en natuurlijk fenomeen Riek Bakker.

Highrise Rocks

De Mannen Van Schuim
Sociaal ondernemen met vastgoed

Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een betaalde baan komen? Sociaal Ondernemer Jasper Kool (Happy Tosti) neemt je samen met Rico Zweers (De Mannen van Schuim) mee in de weerbarstige werkelijkheid van werk en inkomen en vastgoed. In Rotterdam zijn deze ondernemers in een voormalige havengebied bezig een Social Hub op te zetten waar honderden mensen met een beperking een baan gaan vinden. Doe je ook mee?

Sociaal ondernemen met vastgoed

Happy Tosti + De Mannen Van Schuim
Bijdragen aan een klimaatadaptieve stad

Welke maatregelen dragen écht bij aan een klimaatadaptieve stad? Gemeente Rotterdam heeft een programmakader ontwikkeld om de stad klimaatbestendig te maken. Prioriteren en het verbinden van stakeholders zijn hierbij cruciaal. Aan de hand van een ontwikkeld klimaatspel gaan we aan de slag met de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de STAD.

Bijdragen aan een klimaatadaptieve stad

APPM + gemeente Rotterdam
Gezonde en veilige straten met 30 km/u realiseren

Op 14 december 2021 is het college van Rotterdam akkoord gegaan dat 30 km/h de nieuwe norm is in Rotterdam. Daarmee is het startschot gegeven voor de aanpak en uitvoering van diverse straten in de stad. Denk jij met ons mee over wat Rotterdam en andere steden kunnen doen om 30 km/u als norm op straat en in gedrag te realiseren? En hoe we andere opgaven van steden – zoals klimaatadaptatie, vergroening, woningbouw en een aantrekkelijk vestigingsklimaat – hieraan kunnen koppelen?

Gezonde en veilige straten met 30 km/u realiseren

APPM + gemeente Rotterdam
Borgen van duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de ontwikkelstrategie


Klimaatadaptatie, energieneutraal en duurzame vormen van mobiliteit zijn veel voorkomende termen in duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Maar hoe concretiseer en borg je duurzaamheidsopgaven in een ontwikkelstrategie? Hoe maak je sluitende afspraken met ontwikkelende partijen? We delen geleerde lessen en gaan in gesprek over duurzaamheid in gebiedsontwikkelingen, samen met de programmamanager van gebiedsontwikkeling Entree in Zoetermeer.

Borgen van duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de ontwikkelstrategie

Gemeente Zoetermeer + APPM
Hardlopen x Klimaat

Hardlopers leggen vaak niet-vanzelfsprekende verbindingen tussen wijken, parken en buitengebied. Het vergroenen van deze verbindingen draagt bij aan de toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid van de STAD. Aan de hand van Strava-data gaan we aan de slag met een Utrechtse casus en analyseren we de ruimtelijke kenmerken van niet-vanzelfsprekende hardlooproutes: wat valt op en waar kan de klimaatopgave het verschil maken voor de (hard)loper? Ren mee!

Hardlopen x Klimaat

APPM + Track Landscapes + gemeente Utrecht
Gezinnen terugbrengen naar de stad

Gezinnen verlaten vaak noodgedwongen de stad; een betaalbare woning met buitenruimte op een veilige locatie is niet meer te vinden. Dat is jammer, want gezinnen zijn goed voor de sociale samenhang en leefbaarheid. Hoe zorgen we voor ruimte voor (jonge) gezinnen? Waar hebben ouders en (jonge) kinderen eigenlijk behoefte aan? Tijdens deze inspirerende sessie op zoek naar antwoorden zit je zeker niet stil!

Gezinnen terugbrengen naar de stad

Urhahn + Bernard van Leer Foundation
Buitenkansen creëren voor een uitnodigende buitenruimte

Tijdens de coronapandemie herontdekte de stedeling de buitenruimte om te sporten, te spelen en te ontmoeten. Maar door stedelijke verdichting komt deze cruciale ruimte onder druk te staan. Het boek 'Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte' van Urhahn laat zien hoe je de buitenruimte in de stad uitnodigend maakt, aan de hand van concrete voorbeelden uit Apeldoorn en andere Gelderse steden.

Buitenkansen creëren voor een uitnodigende buitenruimte

Urhahn
De toekomst van deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling

De maatschappij individualiseert, terwijl collectieve voorzieningen zoals (deel)mobiliteit in stedelijke gebieden niet meer weg te denken zijn. Toch is het aandeel deelmobiliteit niet zo hard gegroeid. Wat zijn aspecten die wij nu over het hoofd zien en welke zaken zijn randvoorwaardelijk om deelmobiliteit wel groeispurt door te laten maken? In deze inspiratiesessie wordt hierover gediscussieerd, aan de hand van de uitkomsten van de monitor Deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling (deelmobiliteitnederland.nl).

De toekomst van deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling

Stadkwadraat
Een succesvol woonconcept voor vitale ouderen

Fit en vitaal wonen is een innovatieve wijkvoorziening voor eigen regie op benodigde zorg, die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de buurt. Sociale contacten en gezamenlijke activiteiten maken dit woonconcept geschikt voor vitale ouderen, die hiermee kunnen doorstromen in de woningmarkt. Aan de hand van het in aanbouw zijnde project De Vroon wordt je meegenomen in de ontwikkeling van dit concept, dat bijdraagt aan het langer zelfstandig thuis wonen van deze doelgroep.

Een succesvol woonconcept voor vitale ouderen

Team De Vroon + Stadkwadraat
Betaalbaar wonen: Pay it forward

Om te zorgen voor die stabiele woningmarkt met betaalbare woningen voor iedereen, hebben ERA Contour en Stadkwadraat Pay it forward bedacht. Een concept waarin we anders kijken naar wonen. Met Pay it forward realiseren we woningen voor een betaalbare prijs en zorgen we ervoor dat deze woningen ook betaalbaar blíjven. Tijdens deze sessie gaan we graag met je in gesprek hoe we betaalbaarheid voor iedereen kunnen realiseren.

Betaalbaar wonen: Pay it forward

Stadkwadraat + ERA Contour
Aansluiten of aanpassen: energie-infrastructuur in de stad

De verdichtingsopgave en de warmte- en mobiliteitstransitie vragen het uiterste van iedere vierkante meter in de stad. Het energienet moet hiervoor dringend versterkt en aangepast worden. Maar hoe ziet het toekomstige energienet eruit? En hoe voorkomen we dat straten en buurten steeds opnieuw moet worden opengebroken? In deze sessie laten we zien welke ruimtelijk-energetische ontwikkelingen op de stad af komen en hoe deze slim te combineren zijn.

Aansluiten of aanpassen: energie-infrastructuur in de stad

Generation Energy + APPM
Klimaatneutraal ontwikkelen zoals in Almere Pampus

stedelijke biodiversiteit steeds urgenter. Urhahn en SWECO lichten aan de hand van het toekomstige Almeerse stadsdeel Pampus toe hoe natuurinclusief en klimaatneutraal ontwerpen volwaardig en integraal kan worden meegenomen bij stedelijke uitleglocaties.

Klimaatneutraal ontwikkelen zoals in Almere Pampus

Urhahn + SWECO
De ideale stad voor de bewegende mens

Aan de hand van de casus Haven-Stad in Amsterdam gaan we het gesprek aan over hoe we kunnen voldoen aan alle wensen van de bewegende mens in een nieuwe stadswijk. Hoe ziet het ideale OV eruit, of het ideale fietspad? De ideale kabelbaan, mobiliteitshub of deelmobiliteit? Hoe gaan we om met bezorgservices en stadslogistiek? Kortom, waar wordt de bewegende mens straks echt gelukkig van in de stad van de toekomst? Help ons mee om dit samen te bedenken en vorm te geven.

De ideale stad voor de bewegende mens

APPM + gemeente Amsterdam
Een kijkje in de keuken van een publiek-private samenwerking


In Merwede Utrecht werken gemeente Utrecht en marktpartijen intensief samen volgens het credo ‘samen het beste plan maken’ en ‘samen wat moet en zelf wat kan’. Verschillende uitdagingen voor deze publiek private samenwerking dienen zich aan om Merwede Utrecht te ontwikkelen tot grootste autovrije stadswijk van Europa. Tijdens deze sessie gaan gemeentelijk projectmanager en vertegenwoordiger van marktpartijen in gesprek over deze samenwerking en geleerde lessen.

Een kijkje in de keuken van een publiek-private samenwerking

APPM + Tijmen Hamerslag (vertegenw. marktpartijen)
Het Grote Participatie Experiment

Ben jij vandaag Truus? Bert? Of Henk? In het Grote Participatie Experiment verplaats je je in een ander en gaan we in een interactieve setting aan de slag met de toekomst van de stad. Na deze sessie ben jij klaar om elke participatie uitdaging aan te gaan! Doe jij mee?

De Mannen Van Schuim

Ben jij vandaag Truus? Bert? Of Henk? In het Grote Participatie Experiment verplaats je je in een ander en gaan we in een interactieve setting aan de slag met de toekomst van de stad. Na deze sessie ben jij klaar om elke participatie uitdaging aan te gaan! Doe jij mee?

Het Grote Participatie Experiment

Interpunctie in bestaande naoorlogse wijken

Waar en hoe kunnen we bouwen binnen bestaande wijken? Stadkwadraat en Common Affairs ontwikkelen samen een interactieve en visuele methode voor professionals en bewoners, die kan helpen om een deel van de grootschalige woningbouw-opgave binnen bestaande naoorlogse wijken op te lossen. Die methode willen we jullie laten zien. We gaan met jullie in gesprek over de uitdagingen, belangen en oplossingen. Wat zijn de belangrijkste principes en waar moeten we rekening mee houden?

Stadkwadraat + Common Affairs

Waar en hoe kunnen we bouwen binnen bestaande wijken? Stadkwadraat en Common Affairs ontwikkelen samen een interactieve en visuele methode voor professionals en bewoners, die kan helpen om een deel van de grootschalige woningbouw-opgave binnen bestaande naoorlogse wijken op te lossen. Die methode willen we jullie laten zien. We gaan met jullie in gesprek over de uitdagingen, belangen en oplossingen. Wat zijn de belangrijkste principes en waar moeten we rekening mee houden?

Interpunctie in bestaande naoorlogse wijken

STAD-FESTIVAL-20200130-134349-A_edited.jpg

Terugblik Festival Stad 2020

logo-Festival-Stad-2022-zachtgeel.png

Denk en doe jij mee?*

 

Wat?                Festival STAD

Voor wie?       Iedereen die werkt aan fijne,

                          toekomstbestendige steden

Wanneer?      Donderdag 21 april 2022, 

                          13:00 - 17:30 uur (met aansluitend borrel)

Waar?              Lochal, Seats2Meet (1e verdieping), Tilburg

                          (Naast het station, kom met de trein!

                          Maar ook goed bereikbaar met fiets en auto,

                          beperkt betaald parkeren in Spoorzone)

Hoeveel?        Deelname is kosteloos,

                          behalve in geval van no-show. 

Meer info?     info@festival-stad.nl

Anker 2
bottom of page